Immanuelskyrkan i Stockholm

Immanuelskyrkan i Stockholm är Equmeniakyrkans största församlingar med omkring 1 400 medlemmar.