Könsroller

Gapet mellan kvinnorörelsens och den bibliska världsbilden har vidgats. Som kristna kan vi inte ta över denna rörelses budskap rakt av, skriver Olof Edsinger i en debattartikel.

Jag efterfrågar ett ödmjukt och respektfullt samtal kring bibeltexterna, skriver Lukas Hagel.