29 november 2021

En tidning på kristen grundKyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs Dagens artiklar om kyrkomötet här: