27 juli 2021

En tidning på kristen grundKyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs Dagens artiklar om kyrkomötet här:

Ett trossamfund har en bekännelse som står fast, skriver Amanda Carlshamre och Hans-Olof Andrén.