Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs Dagens artiklar om kyrkomötet här: