Lasse Svensson

Lasse Svensson är kyrkoledare för Equmeniakyrkan, vilket han varit sedan samfundet bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska missionskyrkan, Svenska baptistamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Läs Dagens artiklar om Lasse Svensson nedan: