Luleå stift

Luleå stift är det nordligaste av Svenska kyrkans 13 stift, och täcker en tredjedel av Sveriges yta. Stiftet har 56 församlingar, och motsvarar Norrbottens och Västerbottens län.