Mattias Lekardal

Mattias Lekardal är ledare för missionsorganisationen Divine Favour Mission. Han var också en av pastorerna i Stockholm Karisma Center, som senare gick i konkurs.