28 oktober 2021

En tidning på kristen grundMicael Grenholm

Trots att främst fattiga människor drabbas av klimatkrisen har de bidragit minst till den, skriver Micael Grenholm och Johannes Widlund.