Mikael Mogren

Mikael Mogren är biskop i Västerås stift, Svenska kyrkan.