Peter Halldorf

Peter Halldorf är pingstpastor och teolog samt hedersdoktor vid Lunds universitet.