Peter Ljunggren

Peter Ljunggren är evangelist och grundare av organisationen Evangelium till alla länder (ETAL).