Psykologi

PSYKOLOGI. Inom kyrka och församling behöver vi utmana vår tendens till polarisering och en övertro på vår egen tolkningstradition, skriver Helen Västberg i en slutreplik.

Kristna själavårdare och psykologer har alltför ofta intagit en naiv hållning till psykologin, skriver Lars-Göran Sundberg.

PSYKOLOGI. Psykodynamisk terapi bör granskas, som alla terapiformer, men utan fördomar och förvanskningar, skriver Helen Västberg.