Stockholms stift

Stockholms stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar delar av Stockholms län och är det yngsta av Svenska kyrkans stift. Det finns 61 församlingar i stiftet.