Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans församlingar i utlandet.