Tro & förnuft

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.