Ung tro

Trovärdigheten för kyrkans budskap skadas om dess företrädare talade “nonsens om naturen”, skriver 17 forskare och teologer.