27 november 2021

En tidning på kristen grundVåld i nära relationer

Forskning visar att en mer jämställd familjepolitik leder till minskat våld, skriver Matts Hertsberg, Sverker Sikström och Susanne Urwitz.