UR frågade sina anställda om tro och sexualitet

Ville få en större mångfald i verksamheten. Gjorde intervjuer och ställde frågor om religion och sexualitet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Utbildningsradion, UR, har gjort en kartläggning över sina anställdas religiösa och sexuella preferenser. Det kommer fram i ett reportage i Studio Ett i Sveriges radio.

Där berättar Per-Axel Jansson om hur de anställda på UR, ett av tre företag inom Public service, djupintervjuades och fick frågor om sin tro och om sin sexualitet. Något han själv är väldigt kritisk till.

– Vad har företaget med det att göra, vem jag går i säng med eller vilken Gud jag tillber, och hur mycket jag tillber, undrar Per-Axel Jansson.

Bland annat fick anställda frågor om det fanns någon kollega på företaget som de ansåg bröt mot heteronormen, och även om det fanns någon som bröt mallen när det gällde religiös uppfattning.

Inslaget i Studio ett handlade om hur Per-Axel Jansson ville göra ett kritiskt reportage om UR:s egen normkritikiska grundhållning. Men att en reporter ville kritisera normkritiken föll inte i god jord, och det hela ledde till att Per-Axel Jansson till slut blev utköpt av företaget.

Fakta:

Böneutrop
Kyrka och politik