”Amen” förbjuds på kristna förskolan Krubban i Umeå

Från och med nu är ordet ”amen” struket vid måltiderna på kristna Krubbans förskola i Umeå. I stället tackar man i en ramsa för sol, regn och mat.
– Kommunen hade synpunkter på hur vi hade det upplagt, och vi har gjort förändringar, säger förskolechef Britt-Marie Mårtensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Umeå kommun gjorde i maj en tillsyn på förskolan Krubban, som drivs av Frälsningsarmén, och som har plats för 32 barn fördelat på två avdelningar.

Vid tillsynen gjordes så kallade förelägganden, krav på ändringar. Kommunen har bland annat krävt att förskolan måste upphöra att ha bordsbön.

Britt-Marie Mårtensson säger att förskolan nu gjort ändringar och att skolan har slutat med bordsbön.

– Från när? Ja, omgående. Vi har en bordsramsa i stället, där vi tackar för solen och regnet och maten på vårt bord.

Ni får inte nämna Gud?

– Nej, just det, och vi har tagit bort ordet ”amen”.

Från kommunens sida bekräftar man att förskolan ombetts plocka bort alla konfessionella inslag i samband med undervisningen.

– Vi har som kommun tillsynsansvar, så är det i alla kommuner. Vi har gjort en tillsyn på den här förskolan och kommit fram till vissa förelägganden. Man har inte uppfyllt skollagen, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå.

Konfessionella inslag

Moa Brydsten säger att det framförallt handlat om att förskolan haft konfessionella inslag där barnen inte kunnat välja om de velat delta.

– Bordsbönen var en del av detta, säger hon.

– Man hade också bibelsnack och liknande. Vi har haft en diskussion med förskolan nu och de har också rättat till detta, säger hon.

Hon tycker att frågan därmed är ”åtgärdad” och säger att dialogen med förskolan varit god.

–  Som jag förstår det så har det inte varit några meningsskiljaktigheter utan man har förstått varför man fått förelägganden.

Vill uppfylla skollagen

Moa Brydsten säger att Umeå kommun strävar efter att uppfylla skollagen.

– Man får inte ha konfessionella inslag i undervisningen i någon av våra förskolor.

Är det då vissa ord som är särskilt laddade – när en ramsa går bra men inte ”amen”?

– Jag har inte fått det beskrivet som ett problem att man tar bort vissa ord. Tillsyn är inte bara att man kommer med en pekpinne, utan man har en diskussion runt det hela.

Under våren har just konfessionella inslag och friskolor debatterats friskt, och socialdemokraterna har varit ganska hårda i tonen gentemot religiösa friskolor. Men Umeå kommun har inte skärpt reglerna under de senaste månaderna, säger Moa Brydsten.

– Nej. Jag har bara varit ordförande den här mandatperioden, men jag vet att det har förekommit tidigare att det funnits konfessionella inslag och att man gjort förelägganden.

Hon säger att det dock kan stämma att lagen tolkas lite olika i olika kommuner.

– I grundskolan är det skolinspektionen som har ansvaret, men när det gäller förskolorna är det kommunerna som har ansvaret. Vi tar detta seriöst och gör tillsyn kontinuerligt, säger Moa Brydsten.

”Känns orättvist”

På Krubbans förskola säger man att man visserligen var förberedd på inspektionen och att man gör de förändringar som krävs, men att det känns lite märkligt att lagen verkar tolkas olika.

– Ja, det kan kännas lite orättvist. Det är lite märkligt att det görs olika, säger Britt-Marie Mårtensson, förskolechef.

Hon menar dock att förändringarna inte påverkar skolans profilarbete.

–  Jag tänkte först att det skulle göra det, men jag tror inte att det här behöver betyda att vi är hindrade att ha den profil vi önskar ha. Vi hittar nya sätt att utgå ifrån.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

Så säger skollagen

I Sverige ska all undervisning på skolor och förskolor vara icke-konfessionell.

Om skolan är konfessionell, till exempel en kristen friskola, får dock konfessionella inslag förekomma i utbildningen.

Socialdemokraterna vill förändra skollagen så att alla konfessionella inslag som anordnas av huvudmannen förbjuds.

Konfessionella inslag ska vara frivilliga för eleverna.