Annons

En dag för hela världens mammor

Det ligger mycket förväntan i luften när en kvinna ska föda barn. Ett nytt liv är på väg. Släkt och vänner är beredda. Men det är också riskfyllt. I vissa länder som Burundi är mödradödligheten hög. När komplikationer uppstår kan det hända att det istället för att fira ett nytt syskon, blir begravning av både mamma och barn.

Kvinnor har fött barn hemma i alla tider och för det mesta går det bra. Ändå dör en kvinna i världen varannan minut i samband med graviditet och förlossning. De flesta dödsfallen hade kunnat förhindras. Florence Nimbeshaho i Bujumbura, Burundi, har fem barn. För henne blev den senaste graviditeten mycket bättre eftersom kliniken hade fått motorcykelambulanser.

− Under de fyra första graviditeterna har jag alltid fått gå till fots för att komma till undersökningarna. Det tar en timme. Men nu när det finns en motorcykelambulans så tar det bara tio minuter, berättar hon.


PMU förlossningsmotorcykel.


Det är PMU som tillsammans med Filadelfia Stockholm och Eezer Initiativet ligger bakom motorcykelambulanserna. Tillsammans med den lokala partnern CEPBU har man utvecklat en produktion av ambulanser som nu finns på 35 kliniker i landet.

Burundi är ett litet land, med dåliga väger. Därför fungerar motorcykelambulanser så bra, de tar sig fram även där bilar har problem.

Fattigdom och brist på jämställdhet är viktiga orsaker till hög mödradödlighet. När kvinnor inte kan bestämma över sin egen kropp, om och när de vill bli gravida, så föder många kvinnor fler barn än kroppen orkar och fler barn än de kan ta hand om. En bra sak med att föda på sjukhus blir då att kvinnorna får rådgivning och hjälp med familjeplanering.

− Personalen här på kliniken har hjälpt mig att komma hit, inte bara vid förlossningen utan även för undersökningar, säger Florence.

Motorcykelambulanserna finns nu på 35 kliniker i Burundi.

En viktig del i arbetet för att minska mödradödligheten är att kvinnor kommer på kontroller under graviditeten. Komplikationer som vanligtvis kan upptäckas genom enkla provtagningar, som exempelvis graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning som innebär stora hälsorisker för både mamma och barn, är viktigt att veta om före själva förlossningen. Men ligger kliniken för långt bort så blir kontrollerna inte alltid av. Och när förlossningen startar kan det bli väldigt bråttom. Hinner inte mamman fram i tid eller kommer till sjukhuset för sent slutar det i katastrof.

Motorcykelambulanserna räddar liv. Fler ambulanser behövs, med 400 ekipage i Burundi skulle ingen kvinna behöva gå till fots för att föda barn. I snitt kostar det ca 45 000 kronor att bygga ett ekipage, utbilda personal vid kliniken och följa upp verksamheten under det första året. Fler kvinnor tar sig till mödravård, förlossning och eftervård. Och den som inte orkar gå höggravid i timmar när värkarbetet startar, får möjlighet att föda på en klinik.

− Att föda barn är inte enkelt men nu behöver jag inte vara rädd för att inte orka gå hela vägen. När jag sitter i ambulansen känner jag mig trygg, säger Florence.

PS. Till alla pappor och barn som har tänkt fira en mamma på söndag

En utmärkt morsdagspresent är att låta en mamma få en säker förlossning. Stötta arbetet för att minska mödradödligheten i världen och få ett gåvobevis att ge bort här >

Eller ge en gåva via Swish 9000506 eller via Plusgiro 900050-6, märk gåvan “Säker förlossning”.