Bibelordet

Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:2

Dagens tanke:

Återigen detta tjat. Är då Gud så loj och okänslig att han måste blidkas eller pushas för att gripa in? Se det hellre som ett uttryck för att vi får komma till vår Skapare igen och igen i all vår tröttsamma otro, fast han kanske redan både hört och svarat.

Tidigare bibelord

Dagens poddar