Bibelordet

Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han (Jesus). Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem.

Lukasevangeliet 17:23

Dagens tanke:

Sällan har vi väl konfronterats med så många frälsargestalter som i massmedias och de sociala mediernas tid. Många vill profitera på vår ängslan och villrådighet.

Så mycket viktigare då att beslutsamt och seriöst söka sig till Livets källa.

Tidigare bibelord

Dagens poddar