Bibelordet

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.

Lukasevangeliet 21:25

Dagens tanke:

Vem grips inte av ångest vid havets och vågornas dån och andra katastrofer som tornar upp sig mot horisonten i klimatkrisens tid. Men den som vilar i tron att det finns en Skapare som håller världen i sin hand har förutsättningar att ta tidens tecken med ro.

Tidigare bibelord

Dagens poddar