Dagen förklarar

Ateism som livsåskådning

Ateism är en livsåskådning vars utgångspunkt är att det inte finns någon högre makt, ofta benämnd ”gud” eller ”gudar”, som har inflytande över tillvaron på jorden och människors liv.

Ateismen kan hos en individ vara mer eller mindre uttalad och innebära allt ifrån att personen i fråga säger sig sakna tro på en högre makt, och ibland till och med beklagar detta, till att han eller hon aktivt bekämpar varje form av religiös övertygelse.

Gränsar till agnosticism

Ateismen gränsar till agnosticismen, som definieras som hållningen att vi inte kan veta om det existerar någon högre makt eller inte.

Ateism förbjuden i muslimska länder

I muslimska länder där sharialagar tillämpas är ateism förbjuden och kan i princip straffas med döden.

Humanisterna - samlingsplats för ateister i Sverige

I Sverige är ateister och agnostiker organiserade i Humanisterna som fått ökat inflytande under 2000-talet.

Läs mer: Christer Sturmark går med i Mitt kors

Läs mer: Debatt: Tro och vetenskap står inte i konflikt med varandra

Läs mer: Lotta Knutsson Bråkenhielm forskar om hur tro uppkommer