Debatt

Fredrik Wenell: Tala rätt, inte mindre, om Jesu återkomst

Svar direkt. Uppenbarelseboken och Jesu ord om den sista tiden har ett annat syfte än att vara ett tidsschema för att ange när Jesus kommer tillbaka.

Holger Nilsson är bekymrad över att den kristna kyrkan har slutat tala om Jesu återkomst och uppryckandet av de kristna. Inte minst för att tecknen tycks vara tydligare än någonsin. Det står ju om pandemier i Bibeln, eller i alla fall om pester.

Hur tänkte de kristna under spanska sjukan? Det är inte orimligt att föreställa sig att många tänkte på ett liknande sätt som Nilsson: “Det här är det värsta vi varit med om, det måste vara ett tecken på Jesu nära förestående återkomst.” Ändå lever mänskligheten vidare och historien har tuffat på utan något uppryckande.

Den idé som Nilsson företräder innebär att i evangelierna och Uppenbarelseboken finns ett tidsschema där olika händelser kan placeras in så att de visar att Jesus snart kommer tillbaka. Det här sättet att se på Jesu återkomst är ett förhållandevis nytt fenomen i den kristna kyrkan. Idén kommer från den engelske predikanten John Darby som levde på 1800-talet. Så har inte kyrkorna läst Bibeln före Darby. Visst, kyrkan hade svårt att förstå vad de olika förutsägelserna betydde. Det gällde inte minst Uppenbarelseboken.

Man måste komma ihåg att Uppenbarelseboken är en mycket speciell form av litteratur som vi i dag inte är så bekanta med, men det var de första läsarna. Boken är skriven i en tid där den kyrkan var under kraftig förföljelse och vanliga kristna riskerade att bli dödade för sin tro. Därför doldes textens budskap med hjälp av symbolik, talmystik och bilder.

Uppenbarelseboken och Jesu ord om den sista tiden har ett annat syfte än att vara ett tidsschema för att ange när Jesus kommer tillbaka. De handlar snarare om att göra de kristna förvissade om att det onda i tillvaron inte har sista ordet. Det är det slaktade Lammet (Jesus) som har makten över historien (Upp 5) och till slut kommer upprätta allt. Det är varken förföljarna eller annan ondska som kommer segra. Det är inte svårt att förstå att Uppenbarelsebokens budskap varit viktigt för lidande kristna i alla tider.

Anledningen till att många kyrkor inte längre talar om Jesu återkomst, som Nilsson oroar sig för, kanske alltså beror på att texterna har använts på ett sätt som skapat rädsla. Men kyrkan ska inte att tala mindre om Jesu återkomst, utan snarare tala rätt om den. Därför kan kristna i alla tider stämma in i Uppenbarelsebokens slutord, “Kom, Herre Jesus”. För i den längtan finns ingen rädsla utan ett trotsigt hopp som är grundat på att Jesus har segrat över allt ont.

Fler artiklar för dig