Debatt

DFM är en frizon för dem som vill tjäna Kristus

Marknadschefen Tommy Dahlman kritisk mot Niklas Piensoho

Teckning av Elias himmelsfärd.

I en intervju i Dagen (2/7) uttalar sig Niklas Piensoho om Divine Favour Mission (DFM) med antydningar som kan tolkas som om vi vore några vildsinta personer som inte äger styrmedel i vårt arbete. Men vi har en tydlig organisation. Varannan vecka möts styrelsen (nio personer) med vår huvudledare. En gång i månaden möter vi våra ledare (45-50 personer) för genomlysning av vårt arbete. I vår miljö är det till exempel helt otänkbart att vår huvudledare uttrycker sig nedvärderande och dessutom offentligt om andra kollegor. I tillägg ska sägas att DFM har en teologisk styrgrupp som systematiskt arbetar fram ett teologiskt manifest som sorterar under benämningen “klassisk kristen teologi”. Detta för att utrusta och ge verktyg till alla våra ledare.

Utan en enda fråga till eller ett enda samtal med DFM varnar Piensoho världen för oss. Men friheten är värd att strida för. Genom århundraden har pionjäranda väckts till liv när friheten står på spel, och i friktionen mellan myndigheter och friheten föds den djärvhet som är beredd att ställa sig i vägen för allt slags förtryck och monopoltänkande. Min bedömning är att Piensohos ledarstil skulle upplevas uppblåst, arrogant och kall i DFM:s gemenskap. Hos oss är det legitimt att tänka fritt och att ifrågasätta maktmissbruk och korruption eftersom historien så ofta upprepar sig.

Profeter har provocerat och förargat i alla tider.

—  Tommy Dahlman

DFM är en ideell organisation som vill verka för full transparens. Inom DFM betalas inga löner ut, styrelsen jobbar utan ersättning, det finns heller inte några pensionsavsättningar och räkenskaperna granskas av en oberoende revisor. Piensohos uttalanden påminner om ett närmast notoriskt samfundsbehov av att avvisa och distansera sig från sådant man inte känner till. Det liknar ett auktoritärt ledarskap och är en form som DFM önskar att motverka. Vår huvudledare har visat prov på god självkännedom då han har satts på prov. Genom att vara autentisk och modig har han lyft ansvarsbördan från sina egna axlar till en delad börda. I vårt perspektiv är det just så en trygg och demokratisk ledargestalt ska agera.

Svensk kristenhet är dock delad i frågan om det finns profeter i vår tid eller inte. Vissa församlingar avfärdar alla former av profetiska anspråk. DFM tror att det finns både profetiska gåvor och profetiska tjänster i vår tid. Det är så vi tolkar Nya testamentet. Profeter har provocerat och förargat människor i alla tider. De trampar på ömma akademiska tår och utmanar de religiösa finrummen. Men profeter är trots hårt motstånd beredda att bära Kristi smälek ända in i vår moderna tid.

DFM är en frizon för människor som vill tjäna Kristus. Själva friheten ligger i att Jesus själv har tagit initiativet att kalla oss till tjänst. När Paulus förberedde sig för sin kallelse rådfrågade han inte någon människa. Han skildrar (Gal 1–2) hur det tog tre år innan han träffade Petrus och 14 år innan han mötte de män i församlingen som stod högst i anseende. Paulus beskriver detta för att visa vilken frihet de hade i sin relation till varandra. Paulus var inte bunden av kyrkans ledare och han erkände i sin tur deras ledarskap. Det önskar även vi göra, i motsats till Niklas Piensoho.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig