Debatt

Kristna värdepartiet: Låt mannen betala för aborten!

Kvinnan får redan betala genom det ingrepp hon måste genomleva. Männen och männens ansvar har allt för länge ignorerats, skriver Mats Selander.

Varje år släcks mer än 30 000 ofödda barns liv i Sverige. Det innebär att var fjärde graviditet slutar med abort. Enligt en svensk studie uppgav 32 procent “dålig ekonomi” som skäl till aborten, vilket i den studien gjorde det till det vanligaste skälet för abort.

Samma studie uppger att 85 procent av kvinnorna rådgjorde med sin partner. En annan studie visar att majoriteten av män ville att kvinnan skulle göra abort (endast 1 man av 75 ville att kvinnan skulle behålla barnet). En rimlig slutsats av detta – som också rimmar väl med prolife-organisationers erfarenhet av samtal med oplanerat gravida kvinnor – är att männen många gånger trycker på och att ekonomi ofta ligger bakom.

Om relationen mellan kvinnan och mannen är tillfällig eller osäker spelar ekonomi in på ett annat sätt. Om hon väljer att behålla barnet blir han nämligen underhållsskyldig i 18 år. Det blir mycket pengar, och inte sällan kan ekonomi bli en stark motivation för honom att pressa henne till abort. Det vill vi försöka ändra på.

Därför föreslår Kristna värdepartiet att aborter inte ska betalas av skattebetalarna. Abort sker nästan aldrig av medicinska skäl utan är ett ingrepp motiverat av icke medicinska önskningar. I det avseendet liknar det mer en skönhetsoperation. Sådana ingrepp ska de berörda parterna själva betala.

Det ska kosta att inte ta ansvar och bli lättare ekonomiskt att välja livet för sitt ofödda barn.

—  Mats Selander, Kristna värdepartiet

Men vem ska betala aborten – kvinnan eller mannen? Om de är gifta eller sambo får deras gemensamma ekonomi betala aborten. Om de inte har en stabil relation föreslår vi att kostnaden ska läggas på mannen. Kvinnan får redan betala genom det ingrepp hon måste genomleva. Männen och männens ansvar har allt för länge ignorerats. Vi menar att det därför är rätt och riktigt att mannen – i de fall de inte har gemensam ekonomi – får betala aborten.

En medicinsk abort kostar i dag cirka 11 000 kronor och en kirurgisk cirka 15 000 kronor. Vi vill dubbla detta – både på grund av eftervård och för att skicka en tydlig ansvarssignal – till 25 000 kronor. Det ska kosta att välja abort. Den man som inte vill att hon gör abort kan skriva på ett bindande avtal där han tar på sig hela vårdnaden om hon väljer livet för sitt barn. Om hon ändå väljer abort hamnar hela kostnaden på henne.

Detta förslag bör kombineras med generöst ekonomiskt stöd för nyblivna föräldrar och ensamstående med barn. Vårt förslag om barnpeng (ett utvidgat vårdnadsbidrag) är just en sådan åtgärd.

Som systemet ser ut i dag motarbetar pengar liv. Vi måste hitta sätt att få pengar att gå livets ärende. Detta är ett av våra förslag och inte den enda lösningen. Men reglerna bör ändras så att kopplingen mellan mannens (och kvinnans) ansvarstagande, ekonomi och abort klargörs. Det ska kosta att inte ta ansvar och bli lättare ekonomiskt att välja livet för sitt ofödda barn.

Fler artiklar för dig