Björn Nissen: Varför materiella termer?

Har människan ingen icke-materiell sida, så att tänkande och väljande är möjligt? skriver Björn Nissen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagen (1/2) menar Jan Blomgren att det är genom slumpprocesser i hjärnan som vi har förmågan att tänka nya tankar. Det är ”processer på atomnivå som … gör den fria viljan möjlig”. Intressant nog skrev C S Lewis, som förvisso inte var naturvetare, om dessa slumpmässiga processer redan på 1940-talet (i Miracles kapitel 3). Han kallade dem ”under-naturliga” (sub-natural) till skillnad från det ”övernaturliga” (super-natural).

Och det är här jag måste ställa några frågor till Blomgren: Varför måste människans tänkande och fria vilja förklaras i materiella termer? Har människan ingen icke-materiell sida, så att tänkande och väljande är möjligt därför att människan är mer än materia? Och om det verkligen är så att slumpmässiga materiella skeenden är nödvändiga för att människan ska kunna tänka och välja – är de då också nödvändiga för att Gud ska kunna tänka och välja?

Björn Nissen, Orsa

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo