Imam: Rimligt att Jesus reste österut

Kashif Virk skriver en slutreplik i debatten om Jesu korsfästelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Min rekonstruktion av händelserna kring korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig utgång. Som bemötande hoppades jag på saklig diskussion kring detta.

Läs mer | Imam: Jesus överlevde korsfästelsen

Om Jesus förutspått sin död så tydligt, varför var hans sista ord på korset att han blivit övergiven (Mark 15:34)? Han visste att döden på korset var en förbannad död (5 Mos 21:23), vilken riskerade ödelägga trovärdigheten i hans uppdrag. Han hade förstås hoppats på att överleva.

Att Jesus skulle överleva var nödvändigt även av det skäl att han själv enligt sitt löfte också skulle predika till de andra ”fåren” från Israels hus (Joh 10:16). Dessa befann sig i diasporan. Det är därför rimligt att tro att Jesus reste österut efter korsfästelsen. Enligt nutida kristendom har detta löfte ej infriats.

Läs mer | Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen

Den erfarne ståthållaren Pilatus förvånades över den ovanligt snabba döden (Mark 15:44), fastän han ansvarat för hela processen. Vad som sedan hände i graven där kroppen lades är också ett mysterium. Det finns inga ögonvittnen till själva uppståndelsen, och det enda vi vet är att Jesus kom ut med samma skadade kropp (Matt 28:2). Om den varit livlös i tre dagar hade hans inre organ redan börjat brytas ned.

Jesu uppdrag byggde till stor del på metaforer och liknelser (Matt 13:34). Kännetecknande för sådana är att de är öppna för tolkning. Om kristenheten på ett övertygande sätt vill att vi ska tro att Jesus verkligen dog, uppstod och sedan uppsteg till himlen, behöver de visa varför just den rådande tolkningen av händelseförloppet och hans metaforer är det mest rimliga.

Kashif Virk,

Imam, Islams Ahmadiyya Församling

Läs mer | Lars Gunther: Virks kritik av kristen tro inget nytt

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat