Olof Edsinger: Welstons svar bekräftar min bild

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Det var oväntat att få svar direkt från Welton, men jag uppskattar tonläget i hans respons. Samtidigt konstaterar jag att Welton bekräftar just den bild som jag målade upp i min debattartikel. Att han inte har ”konkreta band” till Bethel hindrar ju inte att han – som jag skrev – finns i samma nätverk. Inte heller tycker jag att det är rimligt att avhända sig ansvaret för innehållet i den antologi han har medverkat i, och vars ärende han legitimerar genom att hävda att fenomen som auror, ”kraftobjekt” och andliga guider hör hemma även i en kristen människas liv ("The Physics of Heaven", s 49).

Den eskatologi som Welton företräder har tidigare varit närmast okänd i Sveriges kristenhet. Den går hand i hand med en teologi som gäller för stora delar av Weltons (och Bethels) nätverk, och som lite förenklat går ut på att ”allt kommer att bli bättre”. Förutom att jag själv gör en annan tolkning av Skriften, tror jag att det är viktigt att vi i Sverige är medvetna om dessa impulser – och att vi på nytt börjar lyfta frågorna kring de yttersta tingen i våra församlingar.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen

Läs mer: Jonathan Welton: Jag står för samma vision som Jesus

Läs mer: Olof Edsinger: Teologin svajar i Bethels nätverk

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

1 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.