Kapitalism bryter ned skapelsen

Det är inte ateismen som avkristnat västerlandet och nästan tömt kyrkorna. Det är dyrkan av materiellt välstånd, skriver Sven Svedulf.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dagens kapitalism bryter ned Guds skapelse, individer och samhälle. Den 3/1 manar oss Peter Halldorf att ”komma ur konkurrens och tillväxtlogiken med dess idé om ständigt ökad konsumtion som måttet på det goda livet”. Tänkvärt tycker jag. Men Stefan Gustavsson (25/2) angriper i stället en bisats där Peter skriver att girighet är ”en av de starkaste drivkrafterna bakom marknadsekonomi och frihandel i vår värld”. Dock utelämnar Gustavsson ”en av” och skriver en apologi för kapitalismen.

Stefan Gustavsson gör det lätt för sig genom att måla upp ett alternativ som knappast någon förespråkar i dag, kommunismen. Men, kapitalismen blir inte bäst eller ens bra, bara för att kommunismen är så dålig! Alternativet till det ekonomiska system vi nu har, där kapitalet fått fritt spelrum, är ett sant demokratiskt ekonomiskt system, där alla människor är lika mycket värda, inte bara på valdagen, utan även i vardagen och på den så kallade ”marknaden”.

Men plötsligt, efter prisandet av kapitalismens överlägsenhet och goda frukter, skriver Gustavsson: ”tagen för sig själv går ju kapitalism utmärkt att förena med slaveri” och ”kapitalismen kräver ett moraliskt ramverk”. Och detta preciseras förträffligt. Vi är helt ense. Och det gör mig förbryllad.

Läs mer Stefan Gustavsson: Marknadsekonomi är bästa alternativet, Peter Halldorf

 

Nästa mening ger mig en förklaring till det dubbla budskapet. Där hävdar Gustavsson att Sverige och USA ”i själva verket är blandekonomier”. Detta är helt vilseledande. När Gustavsson var barn var Sverige en blandekonomi.­ Tage Erlander och liberalen, ekonomiprofessorn Bertil Ohlin, hade lärt sig av 1930-talskrisen att det ekonomiska systemet kraftigt måste regleras för att skydda och bygga ett samhälle. Det var folkhemmets tid. Poängen med den kapitalism som nu råder – nyliberalismen – är att få bort allt ”moraliskt ramverk”.

Milton Friedman har förkunnat evangeliet om den ”fria” marknaden: Den skall vara ”fri” från statens klåfingrighet och alla regleringar. Kapitalet ska inte beskattas. Om marknaden blir fri och lämnas åt sig själv kommer den att frälsa inte bara ”kapitalisterna” – välståndet kommer att sippra ner till oss alla. Så ökar tillväxten och vår konsumtion.

Stefan Gustavsson skriver vidare: ”Historien har visat att kapitalism, marknadsekonomi och frihandel bär bättre frukt för individer och samhällen ...” Men vilken frukt har kapitalismen då burit? Sedan 1990 har vi släppt ut mer koldioxid i atmosfären än under hela mänsklighetens tidigare historia! Vi har rubbat klimatet, jordens ekosystem är hotade och därmed hela vår civilisation. Det pågår en rovdrift på Guds skapelse, djur och människor. Kapitalismen och den fria marknaden har varit motorn och bjudit in den mänskliga girigheten till tidernas kalas. Det har lett till en maktförskjutning från politiker till kapitalägare, inte minst fossil­industrins, som nu försöker hindra oss att hejda katastrofen.

”Aldrig har så många människor lyfts ur fattigdom som under de senaste decennierna” hävdar Stefan Gustavsson. Är det kapitalismens förtjänst? Jag hävdar att aldrig har så många människor fastnat i fattigdom som i dag och orsaken är den ”fria” marknaden. Vi som billigt köper deras arbete på Marknaden borde inte berömma oss av att vi lyfter dem ur fattigdom. Snarare står vi i skuld till dem – vi utnyttjar dem i deras kapitala underläge. Jakob 5:4–5.

Läs mer Verkligheten är mer komplex, Stefan Gustavsson

 

Det är inte ateismen som avkristnat västerlandet, nästan tömt kyrkorna och fått de som är kvar att sluta upp i dansen kring guldkalven. Det är dyrkan av materiellt välstånd, Mammon, den avgud som Jesus varnade så starkt för. Kapitalismen är skräddarsydd av Mammons profeter för att främja den synd som Jesus varnar mest för – girighet!

De sista 30 åren har klyftorna i Sverige vuxit och blivit större än de var för hundra år sedan! Utslagning, hemlöshet, segregation, utanförskap och psykisk ohälsa är följden. Det är en ”styggelse” inför Gud, skulle Bibelns profeter förkunna.

Vår nutida kapitalism svär mot judisk-kristen och humanistisk människosyn. Det är nyliberal kapitalism i sig som leder till omänskliga arbetsvillkor, bristande miljöhänsyn, alltför oreglerad kapitalbildning. Varför? Nyliberalerna har gjort marknaden helig. Den ska vara fri från alla högre mål, de kan konkurrera med det högsta goda, vinsten som frälser oss alla (falskt). Det är inte märkligt att vi fått den här utvecklingen av liberalismen när samhället blivit genomsekulariserat och inte bara religion, utan även absoluta normer, är satta på undantag. Det som är märkligt är att kristenheten inte starkare höjer sin röst i kyrkor och i den offentliga politiken.

Sven Svedulf, präst, Kungsbacka

Läs mer Peter Halldorf: Koldioxid är inte djävulen - men girigheten är tveklöst fienden

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (64%)
  • Nej (30%)
  • Vet inte (6%)

99 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo