Sören Sigvardsson: Det är Guds egen befallning

Några kommentarer till den diskussion om evolutionsteorin som förts senaste tiden i tidningen Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För att fatta mig så kort som möjligt ska jag begränsa mig till Ingvar Nilssons artikel den 10 januari – utan att speciellt utpeka den eller förringa senare inlägg av andra.

Nilsson påstår att enligt evolutionsteorin har allt liv ”utvecklats från en slemliknande bakterie i urtidens hav”. Vad då? Det lärde jag mig redan i söndagsskolan. Då läste vi att Gud sa: ”Frambringe vattnet levande varelser … frambringe jorden grönska, fröbärande örter, och fruktträd … ”Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur efter deras arter. Och det skedde så”.

1917 års översättning ligger så nära grundtexten man kan komma när det gäller att beskriva hur skapelseakten faktiskt gick till. I den hebreiska grundtexten används två olika ord för frambringa, båda står i Imperativ, det vill säga befallning. Det var Gud själv som befallde att så skulle skapelsen gå till.

Som kristen och forskare har jag inga som helst problem vare sig med Bibelns skapelseberättelse eller med utvecklingsläran. Jag försöker bara hålla mig till grundläggande vetenskapliga principer och respektera vad som faktiskt står i bibeltexten.

Sören Sigvardsson, Nordmaling

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo