Svar direkt – Joel Halldorf: Nonsens att sekulär betyder neutral

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Språket är något vi delar, och inget som en organisation förfogar över. Detta verkar frustrera Humanisterna, som har en annan förståelse av ordet ”sekulär” än den vanliga. De hävdar att sekulär betyder neutral, men det är nonsens. Sekulär betyder världslig, i motsats till andlig, religiös eller kyrklig.

Detta är inte något jag anser, utan det kan konstateras av alla som slår upp ordet i SAOL eller Nationalencyklopedin.

Samhället är enligt Svensk ordbok en ”helhet som består av en större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt.” Det svenska samhället är inte sekulärt i motsats till religiöst, eftersom det rymmer gott om kyrkor och andra religiösa organisationer. Det är inte heller neutralt, eftersom det vimlar av livsåskådningar.

Jag noterar tacksamt att jag och Anna Bergström är överens när det gäller en del principer, inte minst religionsfriheten. Men vi är oense om orden – och språket formar som bekant kultur. Eftersom ordboksbetydelsen av sekulär är icke-religiös är uppenbart att en sådan beskrivning av samhället leder till att religiösa grupper först osynliggörs, och sedan regleras bort från det offentliga rummet.

Det är märkligt att Bergström och Humanisterna, som säger sig vilja värna religionsfriheten, inte inser detta.

Joel Halldorf

Läs även | Sekulära principer vantolkas

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

137 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
HBTQ-frågor i frikyrkan
Premium Så jobbar de olika frikyrkosamfunden med bemötandet av homosexuella i sina församlingar.
Foto: TT
Foto: TT
Premium En israelisk arbetare går förbi valaffischer för Benjamin Netanyahu och Benny Gantz.
Foto: Oded Balilty
Foto: Oded Balilty
Livsstil Många studenter är på jakt efter både kunskap och ny församling när man börjar plugga in en ny stad.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Foto: ANDERS WIKLUND / TT