Svenska kyrkan behöver alla medlemmar

Det är svårt att förstå varför inte partier med ett klart program inför framtiden inte skulle delta i kyrko­valet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Under den senaste tiden har det framförts i artiklar och insändare, åsikten att politiska partier inte ska delta i kommande kyrkoval. För några nomineringsgrupper och många kandidater verkar detta vara den viktigaste frågan. Det är svårt att förstå varför inte partier med ett klart program inför framtiden inte skulle delta i kyrkovalet.

Inom Centerpartiet finns många människor som med intresse och stort engagemang deltar i Svenska kyrkans arbete på olika nivåer och som fått möjligheten att ta fram ett valprogram inför kyrkovalet. Ett valprogram som vi ställer oss helt bakom. Ett valprogram som talar om vad centerpartiet bidragit med under de senaste decennierna. Att kvinnor kan vigas till präster, människors lika värde, att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet, en värdig flyktingmottagning och att staten stödjer underhållet av våra kyrkor med stora belopp och mycket annat.

Med utgångspunkt från den kristna tron vill vi arbeta vidare i framtiden med Svenska kyrkans viktiga frågor. Krympande ekonomi, rekrytering av personal, fastigheter, ideellt engagemang, motverka extrema gruppers inflytande, miljö och mycket mer.

Vi menar att människor som arbetat under lång tid i ett politiskt parti är en tillgång och har samma rättighet att ställa upp i kyrkovalet som alla medlemmar har i Svenska kyrkan.

Det känns mycket märkligt att människor med engagemang för kyrkan skulle bli utestängda från beslutande organ därför att det finns ett klart program vad som behöver göras. Alla nomineringsgrupper, även de grupper som anser sig vara opolitiska, har arbetat fram sådana program och naturligtvis handlar det då om politik.

Om vi blir valda kommer vi att arbeta vidare med Svenska kyrkans viktiga framtidsfrågor med utgångspunkt från centerpartiets valprogram. Glöm inte att rösta den 17 september i kyrkovalet!

Veine Backenius, Mönsterås

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.