”Vi vill inte heta 'mormoner' längre”

I Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heligas första dagar uppstod många epitet såsom Mormonkyrkan, mormoner, namn skapade av andra för att förlöjliga, nedvärdera och förringa kyrkan och dess anhängare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under åren har dessa begrepp blivit normaliserade och accepterade bland allmänheten och inom medier. Även kyrkan har vi tidigare medvetet använt ordet mormon för att exempelvis underlätta sökning på digitala plattformar. 

Nyligen har dock president Russel M Nelson, kyrkans globala ledare, starkt betonat kyrkans rätta namn och förklarat varför det är angeläget att kyrkan benämns korrekt. Detta är inte ett namnbyte, en omprofilering, ett infall eller oviktigt. Det är en korrigering.

Öknamnet mormon kommer av att kyrkan, tillsammans med Bibeln även har Mormons Bok som helig skrift. Detta är en urkund som gavs till Joseph Smith och som han översatte. Mormons Bok vittnar om att Jesus är Kristus. Vi är inte lärjungar till Mormon, vi är lärjungar till Herren. Det var Frälsaren själv som sa: ”För så skall min kyrka kallas i de sista dagarna, ja Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” (Mormons bok).

Jesus Kristus är centralgestalten. Om vi utelämnar hans namn från kyrkans utelämnar vi oavsiktligt Honom som det centrala fokuset i våra liv. Att ta på sig Frälsarens namn innebär att vittna och bekänna för andra – genom handlingar och ord – att Jesus är Kristus. Trofasta medlemmar i kyrkan tar varje söndag del av nattvarden för att förnya löftet till vår himmelska Fader att vi tar på oss hans Sons namn. Vi lovar att följa honom, omvända oss, hålla hans bud och alltid komma ihåg honom.

I Nya testamentet kallar Paulus och de andra apostlarna de som tillhörde de olika församlingarna för heliga som är ett annat ord för kristen, det vill säga en som bekänner sin tro på Jesus som Kristus, som följer en religion som är baserad på Jesu liv och lärdomar och strävar efter att leva enligt Jesu lärdomar. Att tiden kommer då Jesus ska återvända till jorden är en tro vi delar med andra kristna, därav sista dagars heliga.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har funnits i 189 år, har drygt 16 miljoner medlemmar i 160 länder och har funnits i Sverige sedan 1850.

Vår vädjan till seriösa opinionsledare är att kyrkans namn respekteras och används på ett korrekt sätt, att missuppfattningar rättas till. Det är dags att gamla fördomar får ge vika för saklighet och god vilja.

Ingrid Nilsson, informationsansvarig

Joseph Bautista, ledare för Stockholms södra stav

Jakob Hagman, ledare för Stockholms stav

Lars Landrö, ledare för Göteborgs stav

Thomas Wiklöf, ledare för Malmö stav

Michael Youngberg, missionspresident

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

1 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.