28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Ebba Busch Thor: Den kristna tron passar bra för partiledare

Ebba Busch Thor växte upp i ett kristet hem, men det är inte föräldrarnas tro hon lever på i dag. Dagen har träffat Kristdemokraternas blivande partiledare, som pratar om vilken betydelse hennes livsåskådning har för henne som politiker.

1 av 3

Notera att denna artikel publicerades 2015.

– Bön och lovsång var en del av min uppväxt, berättar Ebba Busch Thor när Dagen möter henne inne i riksdagen.

Här har hon börjat göra sig hemmastadd inför rollen som partiledare, framför allt i de kristdemokratiska korridorerna, där vi möts i det avskalade och opersonliga Birger Ekstedt-rummet. När väl Göran Hägglund packat sina flyttkartonger kan efterträdaren bjuda in till ett ”riktigt” arbetsrum.

– Bibelns berättelser har varit ett naturligt inslag i min uppväxt, fortsätter Ebba Busch Thor om sin bakgrund.

Högt i tak i föräldrahemmet

– Mina föräldrar har genom sitt sätt att leva gett mig en introduktion om vad en kristen tro kan innebära. Men de har varit tydliga med att det är upp till mig hur jag vill leva mitt liv.

Ebba Busch Thor säger att i en del kretsar är en kristen uppväxt förknippad med en miljö där det är lågt i tak och man bara är tillåten att komma fram till en slutsats.

– Men jag är uppvuxen i ett hem där det varit högt i tak, säger hon.

– Mina föräldrar har tydligt uppmuntrat mig att ifrågasätta och hitta min egen väg.

Det var också dina föräldrar som satte dig i Livets ords skola?

– Ja, när jag var sju år var det mina föräldrar, rimligtvis, som bestämde vilken skola jag skulle gå på, svarar Ebba Busch Thor.

Livets ords skola passade bra

När det gäller hennes kristna tro är det nog bakgrunden i Livets ords skola där det bränner till som mest. I alla fall gäller den regeln då medierna intresserar sig.

–  Det framhålls i en del medier som något spännande och unikt. Men för mig var det en skola, säger Ebba Busch Thor, som lyfter fram att för henne passade den kristna skolan bra.

Hon är också döpt i Livets ord, i samband med ett konfirmationsläger där barn och ungdomar från hela Sverige deltog. Men det var många år sedan. Engagemanget i trosrörelsens största församling är sedan länge ett avslutat kapitel.

– Jag minns inte exakt vilket år jag begärde utträde, men då var det mer av en formsak. Jag hade inte varit aktiv där sedan gymnasiet, säger hon.

Ebba Busch Thor berättar att hon haft perioder i sitt liv då hon lagt Gud på hyllan. Under delar av tonåren var frågan om tro inte speciellt relevant.

– Jag hade en period då jag fortfarande trodde att Gud fanns, men förstod inte vilken bäring det skulle ha på min vardag, berättar hon.

Ingen anledning att tvivla

Tro och tvivel landade till slut i en bön, att om Gud existerade och det fanns någon större mening med det, skulle han klargöra det.

– Det tog några månader, sedan landade jag i en väldigt djup övertygelse att Gud finns. Jag kan inte beskriva det bättre än så.

– Jag landade i att det är upp till mig vilken relation jag vill ha med honom. Han finns där och det är upp till mig om det ska påverka mig eller inte. Han har gjort sitt, och väntar på mig.

Sedan dess, berättar hon, har tron varit en viktigt grund att stå på.

Har du haft några speciella gudsupplevelser?

– Jag har absolut haft erfarenheter som gjort att jag inte har anledning att tvivla på att det finns en Gud. Det handlar om att jag blivit skänkt en djup övertygelse om att Gud finns.

Hur hinner du som politiker leva ut din tro?

– Jag tror inte att Gud bara finns i kyrkan. På det viset är den kristna tron bra anpassad efter ett partiledarskap, den är portabel.

Framför allt syftar hon då på bönen, som inte är avgörande av plats, en viss ljudnivå eller längd.

– Utan det är vad som finns i hjärtat som är avgörande.

Du är medlem i Svenska kyrkan, är det där du känner dig hemma?

– Jag upplever att det finns utrymme för min gudstro i flera olika sammanhang. Men jag trivs bättre med ett mer vardagligt tilltal hos en präst eller pastor, och sång och musik är viktigt för mig att uttrycka min tro på.

Är det barndomens lovsång som lever kvar?

– Absolut. Det är inte de atonala orgelstyckena jag går igång på, även om jag tror att Gud kan finnas där också. Jag lyssnar gärna på de lovsånger som är spridda världen över via Hillsong.

Som politiker har du varit noga med att tro och politik är två olika saker.

– Absolut, men det finns uppenbarligen utrymme för både och i mitt fall.

– Tro handlar om människans relation till Gud, politiken om människans roll i samhället. Samtidigt är det så att alla människor bär på värderingar, och det är klart att min tro påverkar mina värderingar, och var jag har landat någonstans ideologiskt. Politik och religion är två olika saker, men de påverkar varandra.

Hade du varit kristdemokrat även om du inte varit kristen?

– För mig var det inte givet att det skulle bli Kristdemokraterna bara för att jag var troende. Jag har gjort en liten resa innan jag upptäckte den kristdemokratiska ideologin.

Där har hon nu landat, med budskapet om att samhället ska byggas underifrån, utifrån en kristen etik om allas lika värde och att i ett varmt och gott samhälle har vi ansvar för våra medmänniskor.

Flera vill gärna måla ut dig som representant för en kristen höger. Vad säger du om det?

– Jag själv presenterar mig inte så, svarar Ebba Busch Thor, som tycker att ordet kristen och höger inte ska klumpas ihop på det sättet.

– Man skulle lika gärna kunna måla upp mig som trädgårdshöger i så fall. Jag är trädgårdsintresserad och råkar stå mer till höger i svensk politik.

Men du har nog politiska motståndare som gillar uttrycket kristen höger?

– Exakt. Men vad är egentligen den kristna högern?

Den brukar finnas i USA, bland republikanerna?

– Som består av många ateister, replikerar Ebba Busch Thor snabbt.

Hon har tidigare öppet visat sitt stöd för republikanerna, och sticker inte under stol med var sympatierna ligger även då hon står inför att bli vald till KD:s partiledare.

– I valet mellan republikanerna och demokraterna ser jag fler fördelar med republikanerna. Inte minst för världsekonomins skull. USA är en viktig handelspartner för Sverige.

Sedan, poängterar hon, håller hon inte med om allt. Det är trots allt svårt att vara republikan i svensk kontext, och hon själv skulle säkert klassas som socialist i vissa republikanska kretsar.

Annars har du angett Angela Merkel, Kristdemokraternas ledare i Tyskland, som en av dina politiska förebilder. Varför?

– Därför att hon symboliserar en orädd krist­demokrati som tar plats och som är given och relevant för alla de större samhällsutmaningarna. Det är något jag gärna vill se att Kristdemokraterna utvecklas till i Sverige.

Samtidigt, precis som i fallet med republikanerna i USA, håller hon inte med om allt de tyska kristdemokraterna tar för sig.

– Tyskland har bestämt sig för att avskaffa kärnkraften och att införa kvotering för kvinnor till bolagsstyrelser, säger Ebba Busch Thor.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar