Ja till böneutrop från moské

Polismyndigheten i Stockholms län beslutade på torsdagen att tillåta böneutrop från moskén i Fittja, söder om Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- Jag är jätteglad, det är en seger för demokratin i Sverige, säger Ismail Okur, som ligger bakom initiativet.

Polisens beslut innebär att moskén har tillstånd för böneutrop tre till fem minuter mellan klockan 12:00 och 13:00 på fredagar. Men polisen har ställt tre krav för att böneutropen ska kunna dra igång:

* Placering och riktning av högtalare

* Egenkontrollprogram

* Informationsskyldighet till de närboende

Ismail Okur, ordförande för Botkyrka islamiska kulturförening, säger till Dagen att beslutet är så pass nytt att han inte kan uttala sig om när böneutropen eventuellt kan bli verklighet. Det finns dessutom ett annat problem – moskén äger fortfarande inte någon högtalaranläggning.

Beslutet kan överklagas. Är du orolig för att folk som bor i närheten av moskén ska göra det och att det därmed blir en utdragen juridisk process?

- Nej, vi kommer inte att störa någon. Moskén ligger avskilt och vi kommer inte att ha så hög volym på böneutropen.

I januari 2012 lämnade Ismail Okur in ett medborgarförslag till Botkyrka kommun om att få tillstånd för böneutrop. Moskén i Fittja började byggas 1998 och i den ursprungliga detaljplanen från 1994 står det att inga böneutrop får ske från minareten. Men när kommunen förra året tittade på detaljplanen blev slutsatsen att den inte skulle hålla i en rättslig prövning och att den därmed inte längre gällde som hinder för böneutrop.

21 februari slog kommunfullmäktige med stor majoritet också fast att det är polisens sak att ge tillstånd till offentliga böneutrop och att kommunen inte tänkte stoppa medborgarförslaget.

Stefan Dayne, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun och gruppledare för KD, säger sig inte vara förvånad över polisens bifall. Han menar att polisen inte tar hänsyn till detaljplaner när de prövar ansökningar om tillstånd. Därmed kunde de heller inte fatta något annat beslut.

- Däremot är jag fortfarande lite förvånad över kommunens agerande. Jag har hela tiden sagt att detaljplanen måste ändras så att förbundet mot böneutrop tas bort innan moskén kan få tillåtelse att börja med utrop. Jag är inte motståndare till böneutropen i sig, men däremot menar jag att processen har skötts på fel sätt.

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle ansökan om böneutrop vid moskén i Fittja ha avgjorts före påsk. Men eftersom ansvarsfrågan ansågs vara juridiskt komplicerad valde polismyndigheten att skjuta på beslutet för att utreda omständigheterna ännu mera noggrant.

Polismyndigheten skriver på sin webbplats att prövningen har omfattat frågan om ordning och säkerhet och trafik och att den alltid är åsiktsneutral mot bakgrund av svensk yttrandefrihet. "Det innebär att prövningen endast omfattat spridningen av budskapet genom högtalarutsändning, inte innehållet i budskapet."

Polismyndigheten skriver också att beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Och i motsats till Ismail Okur tror inte Stefan Dayne att sista ordet är sagt:

- Jag kan inte göra något just nu, men jag vill samtidigt inte att folk ska störas av utropen. Det är en het fråga och om folk börjar klaga kan jag kanske bli lite mer aktiv i frågan, säger han till Dagen.

Fakta:

  • Prövningen i sak har gällt ordningslagen (1993:1617) och Botkyrka kommuns lokala ordningsbestämmelsers reglering av högtalarutsändningar som innebär att information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats inte får ske genom högtalare utan tillstånd från polisen.
  • Källa: Polisen
Lilla Erstagården