Jackelén inför påvebesöket: Stridigheten mellan kyrkorna är över

Visst finns det frågor som skaver, men evangeliet om Jesus förenar oss, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén inför påvens besök i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan, tillsammans med Katolska kyrkan i Sverige, står som värd då påven Franciskus kommer till Sverige i höst. Ärkebiskop Antje Jackelén berättar för Dagen att det hela kommit till via ett initiativ från Vatikanen i samband med att det var dags att uppmärksamma att det gått 500 år sedan reformationen.

Reformationen tog avstamp i Tyskland. Varför ska kyrkorna stråla samman i Lund?

- Såvitt jag vet är det Vatikanen själv, via enhetsrådet, som kom med förslaget att Lund vore en bra plats. Och det tyckte Lutherska världsförbundet också, säger Antje Jackelén och fortsätter med glad stämma:

- Svenska kyrkan har inget emot att vara värd för detta.

Antje Jackelén säger att valet av Lund troligtvis beror på att det "förkroppsligar århundraden av kristen närvaro" och har varit ett viktigt kristet centrum för hela Norden, såväl före som efter reformationen.

Mötet i Lund är heller inte det enda mötet som kommer att uppmärksamma reformationen, utan andra ekumeniska möten kommer att ske runtom på jorden.

Det har gått 500 år sedan reformationen. Under de åren har det krigats en hel del mellan de bägge kyrkorna. Hur nära varandra ligger de lutherska och den katolska kyrkan i dag?

- Efter en lång dialog var 1999 en milstolpe. Den 31 oktober, samma datum som påven kommer till Sverige, undertecknades en gemensam deklaration där vi kom fram till att de stridigheter som fanns i stort sett inte är relevanta längre, utan vi har en stor samsyn vad gäller rättfärdiggörelsen.

Så relationerna verkar vara bättre än på 500 år?

- Ja, det kan man säga. I dag finns en insikt och en tacksamhet där evangeliet om Jesus förenar oss, och att världen måste få höra det.

Det finns också en insikt om vilken historisk skada som skett då kyrkorna pucklat på varandra. Antje Jackelén väljer att lyfta fram hur unga människor inte fått gifta sig med sitt livs kärlek för att de tillhörde fel kyrka, vilket blivit ett trauma för livet för många.

I den liturgi som tagits fram till gudstjänsten i Lund kommer såväl sorg som ånger över allt som varit finnas med. Men också tacksamhet för den varmare relationen.

Även om kyrkofamiljerna närmat sig varandra sticker den svenska ärkebiskopen inte under stol med att det samtidigt finns en hel del skillnader kvar.

- Inom kyrkosynen och ämbetssynen finns det påtagliga skillnader. Vi skulle vilja från officiellt håll ha ett godkännande om ett gemensamt nattvardsfirande. Det är fortfarande något som skaver, att en familj där en är katolik och en annan lutheran inte kan gå till samma nattvardsbord i en katolsk kyrka.

Du har träffat påven i Vatikanen. Vad är ditt intryck av honom?

- Jag fick ett positivt intryck, även om mötet skedde inom en formell ram, via en audiens. Men även där rymdes ett personligt möte. Det som påven framhävt gång på gång, de fattigas och utsattas rättigheter, och hans encyklika om klimatet, ligger oss väldigt nära. Även i vårt flyktingarbete och i våra diakonala insatser finns det mycket beröringspunkter. Påven har också yttrat att dialog mellan religioner är viktigt, vilket ligger mig varmt om hjärtat, för det är en fredsfråga och vi är kallade att verka för fred.

Det här är främst ett möte mellan lutheraner och katoliker. Finns det plats även för andra kyrkor?

- Ja, det här är ett ekumeniskt högtidshållande där andra ekumeniska partner också får vara med. Men av naturliga skäl är det här främst ett möte mellan lutheraner och katoliker.