Joakim Lundgren.
Reporter

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen. Han skriver oftast om samhällsfrågor och politik.

08-619 24 96

Följ också via
Twitter