Han sökte Allah men fann Jesus

”Gud, jag vet att det är sant, men ge mig först en tid att sörja.”Muslimen Nabeel Qureshi sökte Allah och fann Jesus. Men han fick ge upp sin familj och sin identitet för sin nya tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Han var toppstudenten som skulle bli läkare och vann både stipendier och utmärkelser på sitt amerikanska universitet. Samtidigt var han sina föräldrars stolthet när han kunnigt diskuterade religion utifrån en muslims ståndpunkt och troget gick i moskén.

Men inom sig var Nabeel Qureshi förvirrad och osäker. Diskussionerna med hans kristna studiekamrat David Wood hade ställt hans världsbild på ända.

– Det började med att jag ville omvända honom till islam, berättar Nabeel på Skype från USA.

Han är färdigutbildad läkare sedan flera år vid det här laget, men i stället för att jobba inom medicinen studerar han för att doktorera i teologi vid universitetet i Oxford, England.

Nabeel Qureshis familj kom från Pakistan till USA, där pappan var officer inom flottan. Under några år av Nabeels barndom var pappan stationerad i Skottland, så familjen bodde där, men i övrigt har han växt upp i USA, i delstaterna Virginia och Connecticut.

I boken ”Jag sökte Allah och fann Jesus” (Credoakademin) berättar han om sin uppväxt i en kärleksfull familj med starka religiösa traditioner inom en av islams mindre kända grenar, ahmadiya. Hans föräldrar var högt ansedda och i traditionen ingick att tidigt lära sig argumentera för den muslimska tron – och emot den kristna.

Därför blev Nabeel upprymd när han en kväll såg sin studiekamrat ta fram en bibel och börja läsa.

– Du vet väl att den där inte är tillförlitlig? frågade han ivrigt.

Det blev inledningen till en lång serie samtal och diskussioner som sträckte sig över flera år av studiegemenskap, och som ledde Nabeel till allt större tvivel på det han hade fått lära sig hemifrån.

Det var en väg kantad av många djupgående studier i både Bibeln och Koranen. Men det var ändå inte det viktigaste, menar Nabeel.

– Det viktigaste var att David och jag var så goda vänner. Det är genom relationer man når människor.

Unga muslimer uppväxta i västvärlden har en annan syn på tillvaron än sina föräldrar.

– Den österländska kulturen är mycket auktoritetsstyrd, och det är fel att ifrågasätta det man har fått lära sig. I västvärlden bygger kunskapen på att man självständigt ifrågasätter fakta och kommer fram till väl underbyggda svar.

Krocken mellan de här synsätten skapar stora problem för många muslimska ungdomar i väst, menar Nabeel. De har lärt sig kritiskt tänkande i skolan och har svårt med sin egen kulturs stränga auktoritetstro.

– Det finns tre sätt att bemöta det på: antingen bryr man sig inte, utan förblir muslim till namnet men utan innehåll, eller så förkastar man alltihop, som jag gjorde. Eller så blir man radikaliserad. Man ser att det finns stöd i skrifterna för det radikala, och då går man på den linjen fullt ut.

För honom personligen behövdes också den intellektuella processen, eftersom en så stor del av hans identitet var byggd på den kunskap han hade om islam och, som han trodde, om kristendom. Den kunskapen behövde korrigeras innan han kunde ta det avgörande steget.

Nabeel hade redan tidigt gjort erfarenheter av Guds existens. I boken berättar han om hur han vid ett tillfälle fick en övernaturlig vägledning att hitta sina vänner i en stor folksamling. Hans ifrågasättanden handlade därför aldrig om Guds existens, utan om vem Gud egentligen är. Koranen är tydlig med att man inte får tillbe en människa, vilket muslimer uppfattar att kristna gör.

Ett bibelord som var väldigt viktigt för honom under hela processen var Matteusevangeliet 7:8, där det bland annat står att ”den som söker, han finner”. Det finns även en liknande formulering i Koranen som säger att Allah svarar dem som söker honom.

Det var ord som Nabeel tog på stort allvar i sitt sökande, och som även titeln till hans bok anspelar på.

Till slut bad han Gud att visa för honom vem han är genom drömmar. Han fick tre drömmar efter varandra, som alla på olika sätt, men väldigt tydligt, pekade på den kristna tron.

Den första drömmen var full av märkliga symboler. Nabeel ringde hem till sin mamma, som hade en muslimsk bok om drömtydning. Hon läste upp betydelserna av de olika symbolerna för honom, och Nabeel häpnade över hur exakt de stämde in i hans situation.

– Jag tror att Gud i sin nåd använder allt han kan för att nå dem som söker honom, säger han. Jag rekommenderar ingen att söka i islams skrifter, men det var i den kontexten jag befann mig, och då använde Gud sig av det.

När han väl hade bestämt sig för att bli kristen bad han Gud om att först få en tid av sorg. Han visste att han skulle såra sina föräldrar och skapa ett oläkligt sår i familjegemenskapen om han blev kristen. Då fick han ännu ett starkt gudsmöte som visade honom att det här inte handlade om honom personligen, utan var en mycket större fråga som rörde alla människors frälsning. Nabeel fick modet att ta steget och berätta för sin familj.

Det gick perioder då hans föräldrar grät och anklagade honom varje gång de hade kontakt. Sedan tog han steget att börja arbeta med att vittna för andra om sin tro, och då bröts kontakten helt.

I dag arbetar Nabeel Qureshi som föreläsare och talare inom Ravi Zacharias International Ministries, en organisation som bland annat ordnar debatter mellan olika religioner. Han håller också på att doktorera i Nya testamentet.

Han är även gift och har en liten dotter som föddes i augusti. Hennes ankomst har gjort att familjen trevande har närmat sig varandra igen, något Nabeel ser som resultatet av att många har bett för honom och hans familj.

För muslimer som tar steget till kristen tro är det viktigt att det finns kristna som tar emot dem, eftersom de måste lämna så mycket av sin identitet och sina relationer, menar Nabeel. Bibelordet om att Jesus har kommit med svärd (Matteusevangeliet 10:34) är en verklighet för muslimer, och någonting som han själv tydligt har fått uppleva. Han har utsatts för många hot, men inte från sin närmaste familj.

– Kristna behöver öppna sig för de muslimer som kommer genom flyktingströmmarna, säger Nabeel. Genom att i praktisk kärlek visa dem vad vi står för – lära dem språket, lära dem köra bil, ställa upp med det de behöver, bli deras vänner. Det måste börja där, i vänskapen.

”Jag sökte Allah och fann Jesus” av Nabeel Qureshi.

Fakta: Nabeel Qureshi

Ålder: 32 år.

Bor: Oxford, England.

Gör: Doktorerar i Nya testamentet, samt föreläser om islam och medverkar i debatter arrangerade av Ravi Zacharias International Ministries. Är även utbildad läkare.

Familj: Fru Michelle och en nyfödd dotter.

Aktuell: Med boken ”Jag sökte Allah och fann Jesus” (Credoakademin).

Citat: ”När jag blev kristen bestämde jag mig för att memorera bibeltexter. Jag började med Efesierbrevet. Det lärde jag mig utantill på en vecka.”

Ahmadiya är en riktning som uppstod i Indien som ett svar på kristen och hinduisk kritik av islam. Inriktningen betonar det intellektuella försvaret av islam. Många bruk överensstämmer med huvudinriktningen men det finns också vissa läror som skiljer ahmadiya från övrig islam. De flesta muslimer tillhör någon av islams två största riktningar, sunni (omkring 85 procent) och shia (omkring 15 procent).

Källa: www.ne.se

Lilla Erstagården