Så har USA:s 45 presidenter visat sin kristna tro

Journalisten och författaren Karin Henriksson porträtterar i en ny bok USA:s samtliga presidenter – från George Washington till Donald Trump. Alla har de burit med sig en gudstro, även om det skiljt sig mycket hur öppenhjärtiga de varit om den.
Men även om ateismen växer i landet tror Karin Henriksson att det kommer att dröja länge innan USA får en president som inte bekänner sig som troende kristen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Boken ”USA:s alla presidenter” är en tegelsten på mer än 400 sidor, vilket inte ter sig speciellt märkligt med tanke på att den rymmer 45 livsöden och därtill har små faktaavsnitt insprängda mellan personporträtten. Högt och lågt om tvåpartisystemet, husdjuren och barnen i Vita huset, vilken president som var rikast respektive fattigast, hur Högsta domstolen fungerar liksom en inblick över de älskarinnor och utomäktenskapliga barn som därpå följde. Och en massa annat.

Boken är ett ymnighetshorn med information och den tidigare Svenska Dagbladet-korrespondenten Karin Henriksson berättar hur hon innan hon somnar på kvällarna hemma i Washington försöker gå igenom hela presidentlängden, namn för namn.

Hon skrattar åt sin nya vana.

Jag frågar henne om det verkligen behövs en bok till om de amerikanska presidenterna, med tanke på hur enormt mycket litteratur det redan finns i ämnet.

– På svenska kanske det gör det, försvarar hon sig och skrattar igen.

– Men världen förändras och tidsandan förändras, så det är många av presidenterna som fått antingen upprättelse eller nedsvärtning i och med att nya människor tittar på dem. Nya författare, nya historiker, nya experter. Och i en del fall har det kommit nya dokument och papper så det finns mer att gräva i. Allt är mycket tillgängligare i dag också, understryker Karin Henriksson.

Karin Henriksson.
Foto: Eva Lindblad

Hjältestatus eller skamstämpel behöver alltså inte vara något beständigt. Flera presidenter har fått sitt eftermäle ändrat.

– Just nu är det lite uppsving för Ulysses SS Grant, general, segerherre, men inte särskilt lyckad presidenttid anses det. Men nu har man tittat lite närmare på honom och tyckt att han var före sin tid, till exempel i rasfrågan, och det värdesätts just nu. Medan Andrew Jackson, som var väldigt populär under sin levnad och har framhållits som en kraftfull ledargestalt, nu är på väg ner för att han stod bakom en väldigt brutal hantering av ursprungsbefolkningen – både i krig och i den fördrivning man gjorde där de vita skulle etablera sig.

Hos vilka presidenter har tron på Gud varit mest påtaglig?

– Det var Jimmy Carter. Utan tvekan! Han har ju återkommit till tron i bok efter bok när han uttalar sig. Även i hans gärning efter presidentskapet med humanitära insatser och med mänskliga rättighetsaspekter på sitt center.

Och det var aldrig någon tvekan om att det var just i tron hans engagemang grundade sig?

– Nej. En bok heter dessutom ”Faith – a journey for all” (”Tro – en resa för alla”). Så här uttryckte han sig: ”Jag tror nu mer än då, att kristna är kallade att agera i världen för att ingjuta vår tros moraliska och etiska värden i regerandet”. Det säger ju något om hur han vägleddes av sin tro. Han sa också att han hade ett personligt förhållande till Jesus Kristus, säger Karin Henriksson och påminner om att Carter är en sydstatsbaptist som fortfarande är engagerad i sin hemförsamling.

– Han är snart 95 år och ska fortfarande vara aktiv som söndagsskollärare.

Läs också: Cancersjuk Jimmy Carter predikade i baptistkyrka
 

Vilka fler presidenter har varit tydligt färgade av sin tro?

– En av 1800-talspresidenterna, James Garfield, pluggade faktiskt till pastor. Han var väl medveten om att han var en effektiv predikant, men politiken lockade mer.

Efter college reste James Garfield​ runt som predikant i samfundet Disciples of Christ. President James Garfield sköts bakifrån på en tågstation 1881 och avled senare av sina skador. Eftersom detta inträffade samma år som han tillträdde hann Garfield inte uträtta så värst mycket som president. Han är dock ihågkommen för sin vägran att belöna personer som väntat sig gentjänster för sitt stöd.

– Eisenhower anses visserligen inte som speciellt religiös, men han växte upp i ett kristet hem. Hans mor var pacifist och gillade inte att han skulle gå in i militären och han döptes faktiskt efter att han blivit president, som presbyterian. I dag lyfts det fram att han var god vän med Billy Graham och den som på något sätt var delaktig i den här 50-talsrenässansen, eller vad man ska kalla det, för väckelsekristna. Det var under Eisenhowers tid som frasen ”In God we trust” kom in i ”Pledge to allegiance” – trohetseden till den amerikanska flaggan som elever läser i skolan varje dag,

Många presidenthustrur har varit djupt troende vilket emellanåt präglat det sociala livet i Vita huset, bland annat genom att rökning och servering av alkohol periodvis förbjudits.

Har det blivit svårare med tiden för en president att uttrycka en religiös tro offentligt?

– Det har det inte nödvändigtvis varit, men det kanske är det i dag. Andelen amerikaner som uppger att de är djupt troende har ju gått ner och det är färre kyrkobesökare än förut, utom möjligen i invandrargrupperna söderifrån. Ateisterna är den störst växande gruppen procentuellt sett.

Samtidigt är många amerikaner fortfarande djupt religiösa. Med det i åtanke, tror du det är möjligt för någon som är ateist att bli vald till landets president?

– Nej, och jag tror inte det kommer att bli det på länge heller.

Där går en gräns?

– Ja. Men däremot är det inte säkert att Jimmy Carter skulle ha tryckt lika mycket på sin tro utåt som han gjorde då. Det har blivit mer slipat i politiken.

Hur kristen skulle du säga att Donald Trump är?

– Det vet ju ingen. Han projicerar väl någon slags tro, men han ger väldigt lite uttryck för den i handling eller i ord. Men som många andra amerikaner så växte han upp i en tid när man ändå gick i kyrkan. Om han inte är helt döv måste han ju ändå fått i sig det under uppväxten.

Läs också: Påve Franciskus: Trump är inte kristen

 

Donald Trump har en väldigt stor kristen supporterskara. Hur ser du på det?

– Det är jätteintressant att han med sin bakgrund, sitt leverne och nu sin dagliga dos av förolämpningar över folk ändå upplever ett kompakt stöd. Det beror tydligen på att man ser honom som en symboliskt viktig person som lyfter fram vissa saker, till exempel ser till att det blir rätt domare i Högsta domstolen.

I svenska medier pratas det mycket, och ofta slängigt, om den kristna högern i USA. Hur bedömer du deras reella inflytande på politiken? Är den tilltagande eller håller den på att minska?

– Inflytandet är större nu är tidigare. Ronald Reagan sa att han ville stoppa aborter, men det var en läpparnas bekännelse. Nu kan Trump bli den som ser till att det verkligen händer något. Och då med hjälp av Mike Pence. Pence, som anses vara en god kristen och är ett starkt vägande skäl till Trumps stöd, konstaterar Karin Henriksson.

Läs mer: Fem av presidenterna som öppet vände sig till Gud i krissituationer

Karin Henrikssons favoritpresidenter:

Franklin Roosevelt, demokrat, och Theodore Roosevelt, republikan. Som presidenter ville de verkligen göra något för att utjämna skillnaderna mellan människor.

I Franklin Roosevelts fall var det delvis en följd av 30-talsdepressionen. Han införde ålderspensioner och andra sådana välfärdsprogram.

I Theodore Roosevelts fall handlade det om att få stopp på omänskliga förhållanden i fabriker.

Hagia Sofia blir moské