Kyrkopolitikerna om vilken fråga som är viktigast i kyrkovalet

Nomineringsgrupperna inom Svenska kyrkan beskriver sin viktigaste valfråga i kyrkovalet 2017.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den här artikeln publicerades i juli inför kyrkovalet den 17 september 2017.

 

Dagen frågar: Vilken är er nomineringsgrupps viktigaste valfråga i kyrkovalet 2017?

Socialdemokraterna (S)
”Svenska kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare, kyrkan ska fortsätta att utvecklas som en öppen folkkyrka, och entydigt välkomna hbtq-personer, som inte ska diskrimineras från kyrkliga handlingar. Kyrkan ska stå upp för det okränkbara människovärdet.”

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
”Klimat- och miljöfrågor står överst på vår agenda. Vi tror på en öppen och välkomnande kyrka, ett kyrkorum öppet för olika former av kulturyttringar, och vi vill säkra barn och ungdomars delaktighet i församlingsarbetet.”

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
”Bryt partipolitiseringen. Kyrkan måste ha en teologisk mångfald. Om vi får en kyrka där alla tänker likadant blir det en sekt. Ett exempel är äktenskapsfrågan, där vi står bakom beslutet att viga samkönade par. Men den enskilde prästen ska inte ha skyldighet att viga. Båda uppfattningarna är förenliga med kyrkans lära”.

Öppen kyrka (ÖKA)
”Vårt huvudbudskap är att kyrkan ska vara öppen för alla, och vi lyfter tillgänglighet, i ett vidare perspektiv. Det handlar om handikappade, den som inte är så kyrkovan, att man ska kunna få ett dop när det passar. Och sedan är hbtq-frågor viktiga för oss, frågan är inte helt löst, alla präster måste viga homosexuella.”

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 
”Vi vill se en öppen demokratisk folkkyrka som står på de svagas sida. Vi vill jobba med flyktingar, diakoni, jämställdhet, solidaritet och interreligiöst samarbete. Vi vill dra kyrkan lite mer åt vänster, och tycker att kyrkan ska vara en tydligare röst i samhällsdebatten.”

Frimodig kyrka (FK)
”Att göra Jesus synlig är den viktigaste frågan. Vi vill inte att de politiska partierna ska finnas kvar i kyrkopolitiken. Vi vill utvärdera storpastoraten, reformen blev inte bra. Vi menar att äktenskap är för man och kvinna, och menar att präster måste få ha den inställningen. Det bästa vore att avsäga sig vigselrätten.”

Centerpartiet (C)
”Att få den kristna tron mer känd är det viktigaste. Sedan måste vi ha en bra ekonomi. Kyrkobyggnaderna är också viktiga. Vi behöver minska vår ekonomiska kostym på nationell nivå. Ge så stor frihet som möjligt till församlingarna. Miljöfrågan är också viktig, vi måste värna skapelsen.”

Borgerligt alternativ (BA) 
”Vi sätter församlingarna och pastoraten främst. Det är därifrån som Svenska kyrkans församlingsliv utgår. Vi motsätter oss att via tvång slå samman församlingar. Vi vill att man ska få tillhöra vilken församling man vill, och även kunna dela sin kyrkoavgift mellan flera församlingar”.

En levande kyrka – Kristdemokrater i Svenska kyrkan 
”En kyrka för hela familjen, Kristi kyrkas enhet samt stå upp för alla människors okränkbara värde. Alla ska känna sig välkomna i gudstjänsten. Vi vill att Svenska kyrkan värnar om ekumeniken inom det lutherska systemet, och inte främjar sig från andra kyrkor vid viktiga beslut, exempelvis om samkönade vigslar.”

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
”Vi vill verka för en öppen och fördomsfri kyrka. Vi är starkt för samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Vi vill öka barns kännedom om kristendom, och stärka de ideella krafterna. Vi vill verka för att musiken känns angelägen, samt arbeta för fri församlingstillhörighet.”

Sverigedemokraterna (SD) 
”Vi vill gå ifrån en S-märkt kyrka till en kyrka präglad av tro och tradition. Svenska kyrkan ska vara tydlig i sin kristna tro och stå upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands. Vi vill värna, vårda och visa det kyrkliga kulturarvet.”

Vilka ska jag rösta på? Gör Dagens valtest här!

Läs mer: Vad vill partierna göra med kyrkan?

 

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar