16 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Frida Park: Vi är fria från varandra – men ensamma

Upp till en miljon svenskar betecknas som socialt ensamma – den sortens ensamhet som påverkar välbefinnandet mest.

Ensamhet. Upp till en miljon svenskar, särskilt manliga låginkomsttagare i storstad, bedöms vara socialt ensamma, något som påverkar deras välbefinnande i hög grad.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Det är ingen slump att en del länder använder isolering som ett av sina hårdaste straff. Ensamheten, tristessen och frånvaron av mänsklig kontakt går rakt in i det innersta och bryter ned själen. I dokumentären Isolerad förklarar en av fångarna på Red Onionfängelset i delstaten Virginia varför straffet är så grymt: man måste få betyda något för någon.

Redan från vår första stund på jorden söker vi kontakt. Gång på gång pockar det nyfödda barnet på sin moders uppmärksamhet. Och i samspelet äger den livsviktiga anknytningen rum. Utan den sluter sig barnet inom sig och kan till och med få fysiska skador på hjärnbalken. Vi är skapade för gemenskap.

I Sverige bryts symbiosen mellan barn och förälder för hälften av ettåringarna när inskolningen i barnomsorg startar. Nio av tio svenska tvååringar går på förskola.

Det är en medveten politisk strategi att frigöra modern från barn och hem och göra henne till självständig skattebetalare samtidigt som barnen skolas i den svenska värdegrunden.

Den svenska visionen om det goda samhället är sprungen ur liberalism och socialdemokrati och innebär skapandet av självständiga individer genom en utbyggd skattefinansierad välfärd som ersätter familjen.

I stället för att vara beroende av andra människor är svensken fostrad att förlita sig på statens välvilja.

För många, inte minst amerikaner, är svenskens världsledande förtroende för välfärdsstaten främmande, för att inte säga naivt. I USA är det i stället friheten från staten som värderas högt – inte från familjen. Vad händer den dagen staten inte längre är god? Då kan individens oberoende förbytas i ofrihet.

I dag ser vi resultatet av den politik som utmejslades på 70-talet. Ja, vi har blivit fria från varandra men oberoendemyntets baksida är ensamhet. Upp till en miljon svenskar, mest män, låginkomsttagare, arbetslösa och storstadsbor, betecknas som socialt ensamma – den sortens ensamhet som påverkar välbefinnandet mest. Ensam blir gammal en dag. Allt fler dör utan nära och kära eller ens en begravning.

Individualismen och kollektivismens kärleksbarn blev en gökunge.

Men trots Schymans "död åt familjen" finns tecken på att familjen betyder mycket för svensken. Att en överväldigande majoritet själva vill bestämma vem som ska vara hemma när barnen är små är ett sådant. Och politiken ska inte försvåra för familjen. Tvärtom bör en av dess främsta uppgifter vara att ge goda förutsättningar för starka och välmående familjer, oavsett hur de ser ut.

Oberoende övertrumfas alltid av längtan efter att vara behövd – att höra till. Det är dags för en ny svensk vision om det goda samhället!

Av allt lidande Jesus fick utstå under påsken är kanske sorgen i ropet ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” det smärtsammaste. Även Guds son fick i döden uppleva ensamhetens plåga. Kanske var det också därför som hans sista ord till lärjungarna enligt Matteus blev ”Jag är med er alla dagar, till tidens slut.” Han visste att vi inte klarar oss ensamma.

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare