Ledare

“Har du några nannydagar kvar att ta ut?”

Kommentar: Föräldraförsäkringen är till för barnet, har politikerna glömt det?

Ibland verkar det som att politikerna har glömt vad föräldraförsäkringen är till för. Har man ett socialförsäkringssystem kan man visserligen utforma reglerna lite efter behag, allt för att ägna sig åt för tillfället eftersträvansvärd socialingenjörskonst. Vill man att fler mammor ska ut i arbete och fler pappor stanna hemma – ja då kan man öronmärka föräldradagar, eller – som många politiker gör – förespråka individuell föräldraförsäkring, det vill säga kvoterad.

I denna nya sköna värld när föräldraskap och familjer kan se ut på allehanda sätt finns det önskemål om att ge fler anhöriga utöver vårdnadshavarna möjlighet att vara hemma med barnet med ersättning. I sig är inte tanken helt dum. KD har länge förespråkat att mormor eller farfar ska kunna nyttja föräldradagarna. Men riskerna med Tidöpartiernas nya förslag är flera. Bland annat öppnar systemet för en ordning där alla möjliga personer, hugade att vilja byta blöjor och flaskmata mot ersättning, blir försäkringens förmånstagare. Likaså att arbetsgivare kan sätta press på nyblivna föräldrar att överlåta föräldradagar till en nanny om mamma eller pappa ”behövs på jobbet”.

I alla socialförsäkringssnårskogar politikerna kan råka gå vilse i är det nog så viktigt att kompassen inte tappas bort. Vad gäller föräldraförsäkringen måste den vara och förbli att barnet ska få möjlighet att skapa en god anknytning till sina föräldrar under sin första tid i livet. Inte till en nanny.

Fler artiklar för dig