Ledare

Huggsexa om de kristna väljarna

Kommentar: Hur mycket värnade S kristna värderingar, Magdalena Andersson?

Att Magdalena Andersson(S) höll sitt förstamajtal i Jönköping var naturligtvis ett medvetet beslut av Socialdemokraterna. I det starka KD-fästet (även om det i dag inte är lika starkt) uttryckte hon massiv kritik mot regeringen i allmänhet och KD:s partiledare Ebba Busch i synnerhet. Ett av argumenten från oppositionsledaren var att hon ansåg att KD har långt till sina kristna grundvärderingar. En intressant, och magstark, attack från en socialdemokratisk partiledare, en av få, som valt att gå ur Svenska kyrkan.

Att en oppositionsledare framför kritik på regeringens politik är helt sin ordning. Men att använda ”kristna värderingar” är magstarkt för att komma från S, även om det handlar om att fiska röster från avhoppade KD-väljare.

Hur mycket värnade S kristna värderingar eller kyrkorna i regeringsställning? Socialdemokraterna har i många av sina förslag ofta utelämnat kyrkans bidrag till samhället. Senast gäller det förslaget i Socialdemokraternas vårbudgetmotion om 700 miljoner till sommaraktiviteter i framför allt utsatta områden. Där ska kommuner, idrottsföreningar och scouter genomföra aktiviteterna. Medan kyrkans omistliga bidrag som en del av det civila samhället utelämnas helt.

Det vore välkommet om alla partier lade sig vinn om att prioritera kristna värderingar, men kanske att Magdalena Andersson borde sitta still i båten och reflektera över sin trovärdighet på detta område. Det vore rent av välgörande.

Fler artiklar för dig