Ledare

Ge själavård även kring sexualiteten

Kommentar: Kyrkans arbete mot all kränkande behandling måste fortsätta

Kriminalisering av omvändelseförsök av hbtq-personer sågs som så viktig att statsminister Ulf Kristersson valde att ha med det i sin regeringsförklaring. Hur viktigt det än är att ingen ska utsättas för ”omvändelseterapi” eller “-försök” på grund av sin läggning, visade det sig, precis som ledarsidans Fredrik Wenell skrev 7 mars 2022, att detta inte bör kriminaliseras. Utredningen lyfter, likt Wenell, svårigheten att tydligt definiera vad ett omvändelseförsök är, men också att dagens lagstiftning räcker, som Dagen skriver om i dag.

I medier framställs ofta trossamfund som platsen där detta förekommer, men i en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar det sig att av de 18 procent som upplever sig utsatta för omvändelseförsök är det mindre än 1 procent som anger att det var en ”representant för församling (exempelvis kyrka, moské) i Sverige” som var utövaren.

Även om siffran är låg, och omvändelseförsök nu inte kommer få en egen reglering i lag, är det naturligtvis viktigt att samfund fortsätter att arbeta mot kränkande behandling av hbtq-personer. Pingstledaren Daniel Alm gjorde ett omdebatterat uttalande när han i Dagens ”G som i Gud”-seminarium i Almedalen 2022 sa att han inte tror att en sexuell läggning kan ändras genom förbön. Det är här viktigt att understryka att ingen som söker förbön, hjälp eller stöd av kyrkan ska mötas med försök till omvändelse från “fel” sexuell läggning. Däremot behöver alla, såväl hetro- som homosexuella, kunna få själavård i livets alla stora frågor, inklusive sexualiteten.

Fler artiklar för dig