Frida Park: Rätten till samvetsfrihet kan inte vara godtycklig

I ett av svensk debatts mer hätskare ämnen, samvetsfrihet i samband med abort, förfäktas ofta att samvetsfrihet är något Sverige inte har haft och inte ska öppna upp för.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Faktum är det finns och har funnits länge, vilket Dagens dokument där fyra personer inom vården träder fram visar. Följdfrågorna blir många, inte minst varför det ska vara upp till en välvillig, och modig, arbetsgivare om vårdpersonal ska ha rätt till denna av Europakonventionens stadgade mänskliga rättighet. Prövningen i Europadomstolen är därför viktig och efterlängtad, eller av vissa: fruktad. Det föreligger en inte så liten chans att domstolen väljer att gå på de svenska barnmorskornas linje.

Läs också: Läkare slipper medverka vid aborter – men kan inte berätta om det

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.