Barn frågar biskopen – Mikael Mogren svarar

Vad hade hänt om Gud inte fanns? Och får man ha sina egna kläder på sig?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Biskop Mikael Mogren vill svara på barns frågor i boken "Varför har prästen så konstiga kläder?"

Om inte Gud hade funnits, vad hade hänt då?

- För mig är ”Gud” ett ord för den kraft som skapar tillvaron. Skapelse pågår. Utanför Gud finns varken vi eller världen. På samma gång är vi människor med och formar den här världen.Vi är medarbetare tillsammans med Gud och driver utvecklingen framåt. Så jag kan inte tänka mig den här världen utan Gud.

Vakar Gud över dem som inte är troende?

- Två familjer bor på samma gata, den ena familjen är troende och den andra är inte troende. Båda familjerna kommer att uppleva svåra händelser, och underbara, för så är livet. Det finns ingenting som säger att kristna får ett lättare liv än andra .När jag möter svårigheter i livet är det däremot ett oerhört stöd att kunna vända sig till Gud och Jesus i mina böner. ”

Får man egna biskopskläder?

- De kläder som jag går i till vardags är mina egna, både den lila skjortan och den svarta rocken som kallas kaftan. Kläderna jag bär i gudstjänsterna är lånade och har burits av biskopar före mig. Det gäller också korset om halsen och staven jag har i handen. Dessa kommer nästa biskop att överta efter mig. ”Mikael undrar: Har du kläder som någon annan har haft före dig?