Många nyinflyttade studenter på jakt efter församling

Studenttiden innebär ofta inte bara en ny stad. Det betyder också att den kyrka man tidigare gått till inte längre finns nära. Men vad gör församlingarna för att locka studenter till just deras verksamhet? Och vad letar egentligen studenterna efter?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Lika säkert som att löven skiftar färg är det att Sveriges universitetsstäder fylls av nya studenter denna tid på året. Men det är inte bara skolväska och studentrum som ska införskaffas – för en kristen student kan behovet av en lokal församling vara lika viktigt. Men hur går man till väga och hur länge kan man ”leta runt” innan man landar i en församling?

Lars Johansson, studentpastor i Örebro, har de senaste veckorna fått möta inte mindre än 2 900 studenter för att informera om stadens universitetskyrka.

– Vi har tre minuter på oss per studentgrupp då vi berättar om våra olika verksamheter och uppmuntrar studenterna att ta kontakt med oss. På en välkomstmässa delar vi också ut broschyrer från stadens olika kyrkor, säger Lars Johansson.

Tillsammans med två anställda från Svenska kyrkan utgör han teamet som bildar Universitetskyrkan i Örebro. Det Lars Johansson kan se, med flera års erfarenhet som studentpastor, är att många församlingar börjar förstå vikten av att synas.

– I år har vi nog slagit rekord i antalet tillgängliga broschyrer och material som vi delat ut. I dem presenterar sig stadens frikyrkor och svenskkyrkliga församlingar och bjuder in till sina olika verksamheter, berättar han.

Lars Johansson.
Foto: Privat

Man måste vara noga med att se dem och hälsa alla välkomna till kyrkan.

Han önskar dock att fler församlingar skulle få upp ögonen för vilket verksamhetsfält som universitetsvärlden är. Där finns en utbredd sekularisering, menar Lars, och kyrkorna behöver finnas och synas där ännu mer. Det är viktigt att man som församling tydligt riktar sig även till studenter och inte tar för givet att de ska hitta dit ändå.

– Man behöver skapa en inkluderande och välkomnande atmosfär, det är av största vikt. Och när studenterna kommer måste man vara noga med att se dem och hälsa alla välkomna till kyrkan.

En del församlingar är bra på att tänka utanför boxen och erbjuda andra typer av tjänster, som exempelvis att låna ut bil vid behov eller hjälp med andra praktiska saker. Det finns många sätt att knyta an till de nya studenterna, menar Lars Johansson.

Läs även: Debatt: I kyrkan finns precis det som unga söker
 

Missionskyrkan i Linköping är ett exempel där man låtit relationen till de nya studenterna bli konkret. Församlingen erbjuder där en mängd ”ny-i-stan”-aktiviteter, för att få så många som möjligt att hitta in i gemenskapen. Maria Linder arbetar som pastor med ungdomsansvar och ser studenterna som en viktig grupp att satsa på.

– De fyra första söndagarna på terminen har vi fokus på nya personer. Då står det kyrkvärdar i dörren som särskilt välkomnar alla nya och erbjuder dem sitt sällskap vid kyrkkaffet. De får även med sig en broschyr där vi berättar om församlingens verksamhet och olika grejer som händer.

Maria Linder.
Foto: Privat

Välj ett ställe på budgetnivå så att alla som vill ska ha möjlighet att följa med.

En av Linköping Missionskyrkas aktiviteter med särskilt fokus på nya studenter är After Church. Som namnet avslöjar handlar det om en fortsättning på gemenskapen efter avslutad söndagsgudstjänst. Efteråt får den som vill följa med ut och äta tillsammans på restaurang.

– Vi brukar välja ett ställe på budgetnivå så att alla som vill ska ha möjlighet att följa med, förklarar Maria Linder.

Gospelkör med mingelfika, bönegrupper för unga vuxna och mångkulturell innebandy är andra aktiviteter som specifikt vänder sig till unga personer som söker gemenskap.

– Det viktigaste som församling tror jag är att försöka sätta sig in i de nya personernas perspektiv. Förstår vi vad de letar efter så kan vi också försöka möta deras behov, säger Maria Linder.
 

Lars Johansson och Maria Linder ger fem tips till församlingar som vill nå studenter:

1. Tänk utifrån de nyas perspektiv. Vad kan kännas obekvämt och hur gör man för att få en avslappnad stämning när de flesta är nya?

2. Anordna olika typer av aktiviteter. Då är chansen större att alla hittar något som den gillar och kan komma in i gemenskapen.

3. Visa att ni finns! Var tydlig med ert budskap, vad ni har att erbjuda och att särskilt studenter är välkomna – det är en nyckel till att fler ska hitta till just din kyrka.

4. Ha en välkomnande och varm atmosfär, var noga med att hälsa på varje ny student.

5. Be för de nya studenterna. Universitetsmiljön kan vara tuff för den som tidigare levt som kristen i en skyddad miljö.

Läs också: Angelica Grön: Som ny är det viktigaste att känna sig sedd

MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat