Nyheter

Oro för splittring inom EFK på grund av samkönade relationer

“Det var inte den här frågan vi bildade samfund kring, och det är kanske inte den frågan vi ska dela på oss kring”

Omkring 210 pastorer och anställda inom Evangeliska frikyrkan har varit samlade till medarbetardagar i Lugnetkyrkan, Falun.
FALUN. Det finns en rädsla för att olika slutsats kring samkönade relationer ska leda till en splittring bland Evangeliska frikyrkans församlingar. Det kom fram som ett orosmoment när tre pastorer i stora församlingar tänkte högt i relation till medlemskapet under EFK:s medarbetardagar.

Också bland 210 pastorer i Falun aktualiserades det pågående samtalet kring samkönade relationer inom EFK -mitt i temat om den helige Andes kraft. Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping svarade på frågan vad som oroar honom mest i detta att det är att EFK-församlingarna inte ska lyckas med att kunna tala avspänt om saken utan att splittra sönder sig.

Ingen ödesfråga för kyrkan

– Det här blir ett utmärkt tillfälle att öva på att inte vara överens. När en del säger att detta är en ödesfråga för kyrkan blir jag alltid lite fundersam. Jag tänker att det är att stoppa in frågan i ett centrum på ett sätt som skymmer sikten lite. Det var inte den här frågan vi bildade samfund kring, och det är kanske inte den frågan vi ska dela på oss kring, sa Fredrik Lignell.

Ellen Hemström, pastor och föreståndare i Filadelfiakyrkan i Örebro, berättade att hennes församlingsledning hade tagit sig an frågan i ett försök att inte hamna i en votering kring samkönade relationer. De har bland annat laborerat med medlemskap, ledarskap och äktenskap som olika ingångar, förklarade hon.

Ellen Hemström, pastor och föreståndare i Filadelfiakyrkan Örebro.

– Medlemskapet har vi börjat tala om mer som påbörjan av en resa. Du får vara med på den resan om du tror på Jesus Kristus som herre och frälsare, är döpt och har Bibeln som auktoritet för ditt liv. Oavsett om vi är heterosexuella eller homosexuella är det som förenar oss att vi rör oss mot mer av Jesuslikhet, sa Ellen Hemström.

Tydlighet och öppen famn

David Axelsson, pastor och föreståndare i Kungsportskyrkan i Huskvarna citerade nyligen avlidne prästen Carl-Erik Sahlberg som frågades ut inför ett ärkebiskopsval för nu ganska länge sedan, och då fick frågan om samkönade relationer och hur han såg på registrerat partnerskap, som då var aktuellt.

– Carl-Erik frågade om han först fick sucka. Sedan sa han att ‘jag tror inte att det finns någon som kan tvivla på att jag har en konservativ äktenskapssyn. Samtidigt tror jag inte det finns någon präst i Svenska kyrkan som har fler homosexuella på sina gudstjänster än vad jag har. Det får bli mitt svar.’

David Axelsson, pastor.

– Jag tänker att det går att förena tydlighet med en öppen famn. Jag funderar fortfarande på vad det betyder i verkligheten, sa David Axelsson och strök under att det som är centrum måste få vara centrum, och att det som inte är centrum inte ska vara centrum.

Olika praxis kring dop och medlemskap

Det konstaterades i samtalet att olika församlingar har lite olika syn kring exempelvis dopet som medlemsgrundande, även om de alla är baptistiska församlingar. Och det efterlystes också mer av teologiska samtal i församlingen. Pastorerna konstaterade att det i praktiken blivit så att de flesta teologiska diskussioner i olika frågor sker i ledarskapet, en ovana som kan försvåra i en sådan här process bland medlemmarna, konstaterade de.

Professionaliseringen av teologin är ena diket, samtidigt som det varnades för att hamna i voteringar om teologi.

Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan.

– För den enskilde som brottas med sin sexualitet kan det här samtidigt vara en ödesfråga. Det är viktigt att säga. Men vi måste orka leva med spänningen att pastoralt leda människor i smärta, sorg och förluster, utan att hela kyrkans vindruta upptas av detta, sa Fredrik Lignell.

En börda att bära

Ellen Hemström berättade att hon tampas med hur många år hon kommer att få brottas med den här frågan som relativt ny pastor – och tycker det känns som en börda ibland. Hon funderade över hur det går ta i frågan så att det går att “få lite frid i lägret”.

Hon tror inte på en konsensus bland församlingarna, utan att man måste hitta en väg framåt i den här frågan. Fredrik Lignell var inne på samma linje.

– Det är noterbart att vi som baptistisk rörelse har olika praktiker om dopet är medlemsgrundande, och det kan vi leva med. Jag vill tro att vi kan leva med att inte riktigt landa i den här frågan också. Jag tror det och ber om det.

---

Fakta: Processdagar inom EFK kring samkönade relationer

  • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer hölls 18 september 2021.
  • Om synd, sex och identitet och frågan om samkönade relationer – Korskyrkan Stockholm 12 februari 2022.
  • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? – Hösten 2022.
  • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse – Våren 2023.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig