Nyheter

Julia Kronlid (SD): Man ska ha rätt att vara kristen utan att bli ifrågasatt som person

Sällan har jordens skapelse blivit en så pass stor politisk fråga som vid valet av andre vice talman. Julia Kronlid: Debatten om kreationism blev förvrängd. Det har inte med talmansuppdraget eller mitt politiska uppdrag att göra.

Utnämningen av Julia Kronlid (SD) till andre vice talman skedde efter stor debatt, inte minst på grund av hennes syn på skapelsen då hon anklagades för att inte tro på vetenskapen.
– Jag tycker att det var tråkigt att journalister hakade upp sig på några frågor som var i marginalen, säger hon till Dagen.

Valet av sverigedemokraten Julia Kronlid till andre vice talman blev en dramatisk tillställning, där det krävdes två slutna omröstningar i riksdagen. I samband med valet fälldes hårda omdömen om henne, både från V och MP:s företrädare i riksdagsdebatten. Men även i sociala medier framställdes Julia Kronlid som såväl abortmotståndare som vetenskapsförnekare.

Inte minst hamnade hennes åsikter om kreationism i rampljuset, utifrån en gammal intervju där hon får frågan om jorden är 6 000 år baserat på en bokstavlig tolkning av Bibeln. Julia Kronlid svarar då att hon inte kan veta hur det hela gick till eftersom hon inte var med på den tiden, ett svar som nu vänds emot henne.

“En politiker som är villig att välja bort vetenskaplig evidens som passar den egna världsbilden, är en farlig politiker”, skrev exempelvis humanisten Christer Sturmark på DN Debatt.

Hur var det att hamna i händelsernas centrum?

– Jag fick uppleva det hela inifrån kammaren och där var det väldigt positivt. Jag fick mycket uppmuntran, stöd och kramar från alla våra fyra partier som nu ska samarbete, säger Julia Kronlid till Dagen.

– Sedan tyckte jag däremot att det var tråkigt att journalister hakade upp sig på några frågor som varit i marginalen.

Hon syftar främst på frågan om hennes syn på jordens skapelse och debatten om kreationism.

– Den blev uppförstorad och lite förvrängd som jag ser det, det har heller inte med talmansuppdraget eller mitt politiska uppdrag att göra.

Andra erfarenheter

Julia Kronlid säger att hon hellre hade sett att hennes politiska erfarenheter lyfts fram vid talmansvalet.

– Men i övrigt var det en spännande och rolig dag.

Många menar att du tror att jorden är 6 000 år gammal, men var står du i frågan i dag?

– Jag vill faktiskt inte gå in på det, för det blir bara ytterligare citat som kommer att förvrängas, säger Julia Kronlid.

Hon poängterar att hon har en kristen tro och därmed tror på en högre makt som skapat världen.

– Men hur gammal jorden är, det är inte något som jag vill benämna. Det är inget jag gör anspråk på att veta.

Julia Kronlid säger vidare att hon inte ifrågasätter att det pågår en evolution och att de tolkningar många nu har gjort om hennes syn på vetenskap är helt felaktiga.

– Vetenskap och forskning är otroligt viktigt, men jag gör inte anspråk på att veta allt. Jag tycker också att man ska ha rätt att vara kristen utan att bli ifrågasatt som person.

När det gäller synen på skapelsen och hur Gud skapade världen beskriver Julia Kronlid det som att hon har ett ganska avslappnat förhållningssätt, att det viktiga är inte hur det gick till eller hur många år det tog, utan det viktiga är att det finns en djupare mening bakom allt.

Ingen egen abortlinje

En annan fråga där hon blev hårt ansatt handlade om aborter, där Julia Kronlid tidigare motionerat för att ändra i lagstiftningen.

– Att abortfrågan lyfts är väl för att vrida och vända det till något negativt mot mig, säger Julia Kronlid.

Själv menar hon att hon alltid följt partilinjen, och när SD för några år sedan anslöt sig till nuvarande abortlagstiftning har hon ställt sig bakom det beslutet. Hon säger att hon efter det inte heller har skrivit motioner som ifrågasätter nuvarande partilinje. Att hon exempelvis lyft frågan om att förebygga oönskade graviditeter menar hon medvetet har missuppfattats av andra.

– Jag driver ingen egen linje i abortfrågan.

Frikyrkligt aktiv

Julia Kronlid är uppvuxen inom Svenska alliansmissionen, frikyrkan med säte i Småland. Numera går hon till en pingstkyrka i Stockholm, Grindtorpskyrkan.

Är det oproblematiskt i dag att vara SD:are och gå till en frikyrka?

– Det finns fortfarande delar av frikyrkligheten som ser på misstänksamhet mot SD, konstaterar Julia Kronlid och lägger till:

– Men det har blivit mycket bättre. I Grindtorpskyrkan ser de mig mer som Julia och partibeteckningen har mindre betydelse.

Som så många andra kristna toppolitiker beklagar hon sig också över att hon inte har tid att gå till kyrkan så ofta som hon skulle vilja.

Två kyrkliga ben

Förutom att vara engagerad i en frikyrka har Julia Kronlid också ett långvarigt kyrkopolitiskt engagemang i Svenska kyrkan, där hon suttit två mandatperioder i Kyrkomötet och varit med på SD:s framgångsresa även i detta sammanhang.

När hon får frågan om hon engagerat sig i Svenska kyrkan på grund av det motstånd hon mött i frikyrkliga kretsar som SD-politiker svarar hon:

– Jag har alltid tyckt att båda kyrkorna varit viktiga för mig. Frikyrkan har varit ett slags gemenskap och en barndomstrygghet, men Svenska kyrkan är otroligt viktig för vår sammanhållning, vår kultur och våra traditioner. Det är viktigt för mig att fortfarande vara en del av Svenska kyrkan och jag värnar båda delarna.

Att hon nu tagit ett kliv tillbaka och inte är lika engagerad i kyrkopolitiken längre förklarar hon med att tiden inte räcker till, inte minst handlar det om att få ihop familjelivet med tre barn. Att SD signalerat att de kan vara på väg att lämna kyrkopolitiken har inget med hennes beslut att göra, försäkrar hon.

– Jag trivdes bra med att jobba med de här frågorna, det var en fantastisk erfarenhet, men nya förmågor har tagit över nu.

---

Fakta: Kreationism

  • Kreationism är ett ganska brett begrepp som i grunden betyder att man tror att Gud har skapat världen, något som alla kristna skriver under på.
  • Men ofta används ordet kreationism snarare som en beskrivning för dem som har en mer bokstavlig tolkning av Bibelns skapelseberättelse, exempelvis att jorden skulle vara runt 6 000 år gammal.
  • En sådan hållning kan sorteras in under begreppet ungjordskreationism, en uppfattning som många menar strider mot vetenskapens upptäckter.
  • Men det finns en uppsjö av olika kreationistiska hållningar, där flera också omfamnar de allmänt vedertagna vetenskapliga teorierna när det gäller jordens ålder och hur evolutionen har gått till.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig